Välkommen till Äppelviksskolan

Vår Skola

På Äppelviksskolan finns c.a. 640 elever fördelade på 28 klasser i årskurserna 6-9. I varje årskurs finns sju paralleller med max 23 elever per klass.

Verksamheten är organiserad i fem olika arbetslag. Fem till sex klasser är knutna till varje arbetslag tillsammans med de lärare som undervisar i klassen.

Förutom denna organisation finns ett elevhälsoteam med bl.a. specialpedagoger och personal från skolhälsa och skolledning. Vi har även skolmåltidspersonal och vaktmästare på plats.

Dela:
Kategorier:

Skolledning

 • Arne Landström

  Rektor arne.landstrom@stockholm.se

 • Marianne Ekengren

  Biträdande rektor marianne.ekengren@stockholm.se

 • Anna-Pia Ewerlöf

  Biträdande rektor anna-pia.ewerlof@stockholm.se

 • Emma Berg

  Biträdande rektor emma.berg@stockholm.se

 • Eva Karlsson

  Administrativ chef eva.km.karlsson@stockholm.se

Styrdokument och rapporter

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Med jämna mellanrum inspekteras skolorna av kommunen eller skolverket.
I september 2010 inspekterades hela Äppelviksskolans verksamhet av Stockholms stads inspektörer. Denna rapport hittar du nedan.

Även skolverket har genomfört inspektioner av ämnena idrott och engelska under 2010. Då väljs skolor ut slumpvis och man undersöker hur ämnet kommer till sin rätt i det svenska skolsystemet. Äppelviksskolan deltog både i inspektionen av idrott och av engelska. Dessa rapporter kan man hitta på Skolverkets hemsida. www.skolverket.se (rapporten om engelska blir färdig under 2011).