Välkommen till Äppelviksskolan

Vår Skola

På Äppelviksskolan finns c.a. 640 elever fördelade på 28 klasser i årskurserna 6-9. I varje årskurs finns sju paralleller med max 23 elever per klass.

Verksamheten är organiserad i fem olika arbetslag. Fem till sex klasser är knutna till varje arbetslag tillsammans med de lärare som undervisar i klassen.

Förutom denna organisation finns ett elevhälsoteam med bl.a. specialpedagoger och personal från skolhälsa och skolledning. Vi har även skolmåltidspersonal och vaktmästare på plats.

Dela:
Kategorier:

Skolledning

Styrdokument och rapporter

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.