Till innehåll på sidan

Äppelvikskolan

Äppelviksskolans vision är "Alla ska känna glädje i lärandet och sträva efter kunskap för livet".

Äppelviksskolans elever går på skolan från årskurs 6 till årskurs 9. Vi alla, elever och personal, ska under denna tid må bra och tillsammans lära oss så mycket som möjligt. I en lugn och trygg studiemiljö lär vi eleverna att lära!

När våra ditt barn lämnar Äppelviksskolan är det med en stabil kunskapsgrund och de bästa förutsättningar att klara fortsatta studier. Återkoppling från tidigare elever, brukarundersökningar och övrig statistik visar att skolan når mycket goda resultat och att våra elever blir väl rustade för nästa steg i livet.

Aktuellt

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten.

Ingress: 
Äppelviksskolans vision är "Alla ska känna glädje i lärandet och sträva efter kunskap för livet".