Äppelvikskolan

Anmäl frånvaro före kl. 08.00. Registrera frånvaro via vår app eller ring skolan på 08 508 34 177.

Det här är vår skola
Äppelviksskolans elever går på skolan från årskurs 6 till årskurs 9. Vi alla, elever och personal, ska under denna tid må bra och tillsammans lära oss så mycket som möjligt. Skolans vision är "Alla ska känna glädje i lärandet och sträva efter kunskap för livet". I en lugn och trygg studiemiljö lär vi eleverna att lära!

När våra elever lämnar Äppelviksskolan ska de göra det med en stabil kunskapsgrund och de bästa förutsättningar att klara fortsatta studier. Återkoppling från tidigare elever, brukarundersökningar och övrig statistik visar att skolan når mycket goda resultat och att våra elever blir väl rustade för nästa steg i livet.
 

Nyheter

Aktuellt

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten.

Dagens mat

I kalendern visas veckans matsedel