Johnnie och Mattias tar emot skolans insamling till Barnhemmet

Barnhemmet i Awassa, Etiopien

Hösten 2006 åkte Johnnie och Mattias från TV-programmet Roomservice, till Etiopien med ett TV-team. Resan resulterade i dokumentären Hello Africa som sändes på Kanal 5 under 2007. I programserien visas hur Johnnie och Mattias tillsammans med lokal arbetskraft bygger ett barnhem åt tretton föräldralösa barn som tidigare bodde på gatan.
Här hemma i Sverige har en ideell organisation bildats för att driva verksamheten och se till att barnen har allt de behöver i form av kläder, mat, sjukvård och utbildning.
Intresseföreningen för barnhemmet i Awassa är en unik organisation på så vis att över 95 % av bidragen går direkt till barnen, barnhemmet och verksamheten i Awassa. Se video på youtube

Elevrådet anordnar

I år har Äppelviksskolans elevråd med stöd av skolledningen tagit på sig ansvaret att anordna en dagsverkesdag med syfte att stödja Barnhemmet i Awassa, Etiopien. Elevrådet har kommit fram till att var och en borde klara att under en dag arbeta ihop 200 kronor. Givetvis är både större och mindre summor lika välkomna. Dagen äger rum måndagen den 20 maj.

Dela: