Skolhälsovård

Maria Ungmark-Möller, Skolsköterska

e-post: maria.ungmark-moller@stockholm.se

08-508 34 175, 070 761 75 00

Margareta Björnsson, Skolsköterska

e-post: margareta.bjornsson@stockholm.se

Telefon: 08-508 34 175, 076 123 41 34