Vision och mål

På Äppelviksskolan vill vi att alla ska känna glädje i lärandet och sträva efter kunskap för livet!

Det försöker vi uppnå genom att arbeta för...

  • att eleven utvecklar empati och lär sig ta ansvar för sig själv och andra.
  • att eleven lär sig ta ansvar för den miljö de vistas i.
  • att låta eleven ta del av kulturlivet i olika former.
  • att eleven är väl förberedd för fortsatta studier.
  • att eleven uppmuntras att ta tillvara rätten att påverka sin skolgång.
  • att eleven får utmaningar på sin nivå.

      Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-08-23.pdf 

Dela:
Kategorier:

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten.